Zbirka tradicionalnih afričkih umjetnina Drage Muvrina

Svira: --- 
Tkanina; Adire
Inv. br. 146

Nigerija
pamuk
šir. 107 cm, duž. 208 cm

Namjena: odijevanje
Tematska odrednica: umjetnost naroda Yoruba

Imate li drugačija ili dodatna saznanja o ovom predmetu, pišite nam!